• Gợi ý từ khóa:
  • Casio, Citizen, Aries Gold

Chính sách đổi sản phẩm

CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM
 

Chính sách sản phẩm nhm đm bo quyn li ti đa cho khách hàng khi mua sm hàng hóa ti Sieuthidongho.com.vn, c th như sau:

Nhm đm bo quyn li người tiêu dùng, nâng cao cht lượng dch v sau bán hàng, Khách hàng được đi sn phm mi cùng loi khi sn phm gp s c không th khc phc được (do li k thut ca nhà sn xut). Sn phm li ch được đi sau khi đã có xác nhn ca k thut và tuân th theo các điu kin sau đây:

-        Sn phm mi mua trong vòng 24h k t ngày xut bán. Khách hàng mua trc tuyến, thi gian được tính t ngày khách nhn được sn phm;

-        Hàng hóa được xác đnh ngun gc mua ti SIEUTHIDONGHO (căn c vào hóa đơn mua hàng, phiếu bo hành và tem nhn din dán trên sn phm)

-        Hàng hóa được xác nhn b li k thut ca K thut viên ca Trung Tâm Bo Hành ca Hãng;

-        Hàng hóa vn còn nguyên tem niêm phong (không b rách v hoc dán li) ca nhà sn xut hoc tem ca SIEUTHIDONGHO, phi còn nguyên vn v thùng, xp và đy đ các ph kin kèm theo, quà khuyến mi (nếu có)…

-        Hàng hóa nhn li không b li hình thc (try xước, móp méo, vàng, v …)

-        Hàng hóa nhn li phi còn đy đ linh kin.

-        Hàng hóa khi nhn li phi có đy đ các chng t kèm theo (Phiếu bo hành, sách hướng dn … )

SIEUTHIDONGHO s thc hin đi hàng cho khách, nhưng không hoàn li phí vn chuyn/ giao hàng (nếu có), tr nhng trường hp sau:

-        Không đúng chng loi, mu mã như quý khách đã đt hàng.

-        Không đ s lượng, không đ b/ thông tin như trong đơn hàng ban đu.

-        Không đt cht lượng như: quá hn s dng, hết bo hành, không vn hành được, hng hóc khách quan trong phm vi bo hành ca nhà cung cp, nhà sn xut,..

Trường hợp không chấp nhận đổi hoặc trả sản phẩm:

-        Quý khách mun thay đi mu mã, chng loi sn phm;

-        Li do người s dng;

-        Không chp nhn các li ngoi quan (xước, móp, méo, v, st…) khi khách hàng đã mang sn phm ra khi ca hàng Công ty;

-        Quý khách vn hành không đúng ch dn, gây hng hóc sn phm, hàng hóa;

-        Quý khách t làm nh hưởng tình trng bên ngoài như  bong tróc, b v, …;

-        Quý khách yêu cu đi tr hàng hóa vì lý do sai phm v hình thc (try xước, móp méo, vàng, b v,…) mà khi quý khách mua hàng hóa vn còn nguyên vn.

Chú ý: Khách hàng xem k sn phm trước khi mua, sn phm đã bán ra không được trả lại. Đ đm bo cho mi khách hàng luôn mua được sn phm mi.

Qui trình xử lý thủ tục đổi trả hàng:

 Khách hàng có th liên h trc tiếp vi Trung Tâm Bo Hành ca Hãng hoc thông qua Phòng Bo hành ca Công ty đ thay mt chuyn hàng hóa đến Hãng đ kim tra. Sau khi có Giy Xác Nhn Tình Trng vi ni dung hàng hóa hư hng do li k thut không th sa cha, chp nhn đi mi. Vic đi hàng s được thc hin theo đúng quy đnh ca Công ty.

Trong trường hp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu ni liên quan đến cht lượng sn phm, Quý Khách hàng vui lòng liên h đường dây chăm sóc khách hàng ca chúng tôi.

 

0
ĐỒNG HỒ CHÍNH HÃNG back to top